Last minute zájezdy Letenky Malta další země

Úřední jazyk na Maltě

Jak se mluví na Maltě?

Původně byla maltskou úřední řečí italština, v roce 1936 však byla nahrazena angličtinou a maltštinou. Ač maltština není zrovna proslulý jazyk, mluví jí přibližně 400 000 obyvatel Malty a zhruba stejný počet Malťanů žijících v zahraničí.

Na vývoji maltštiny se především podílela bohatá historie Malty. Malta byla sice původně osídlena Sicíliany, kteří sem přinesli křesťanství. Maltština má své kořeny ale v arabském jazyce, ze kterého se vyvinula, ač byla silně ovlivněná féničtinou, italštinou a angličtinou. Arabi si podmanili Španělsko a Sicílii už v 7. a 8. století, na Maltu ale vtrhli až v roce 870 n.l. Mimo jazyk ovlivnili také kulturu a změnili spoustu nazvů a jmen. Hlavní město Melitu například přejmenovali na Medinu. Nejstarší zmínka o maltštině pochází z roku 1364, kdy se benediktinštím mnichům z Catanie nepovedlo otevřít klášter na Maltě, protože nerozuměli rodnému jazyku. V roce 1436 pak byla maltština poprvé rozpoznána. Nejstarším dokumentem v maltštině je “II Cantilena“, báseň napsaná Pietrem Caxarem v 15. století, a první slovník datuje rok 1640.

Maltština je podobná arabštině především kvůli gramatice, která je silně semitská. Přídavná jména jsou ve větě až za podstatnými a slovosled je nestálý a přizpůsobitelný. Navíc mají všechna podstatná i přídavná jména určitý člen, který v překladu znamená “Svatá země“. Nejvíc používaná slova jsou semitského původu, ale spousta jich je přejatých i z románských jazyků a angličtiny. Oficiální pravidla maltštiny jsou k nalezení v příručce Tagħrif fuq il-Kitba Maltija, neboli Znalost maltského pravopisu, která je vydaná Akademií maltského jazyka. První vydání vyšlo v roce 1942, ale v roce 1984 byla pravidla dále rozšířena v další knize, soustřeďující se především na roustoucí vliv románsého a anglického jazyka na maltštinu. Příručka se stále aktualizuje a postupně se vydávají i další edice.

Ač je matština dnes i oficiálním jazykem Evropské Unie, na Maltě se bez problémů domluvíte anglicky. Jelikož byla Malta britskou kolonií, angličtina se dnes také používá běžně ve školách, v tisku i v každodenním životě. Dokonce spoustu lidí jezdí na Maltu na jazykové kurzy angličtiny. Jazykové kurzy na Maltě totiž nabídnou nejen dobrý způsob, jak si zlepšit angličtinu, ale umožní vám i příjemně strávit klidnou dovolenou. Většina lidí navíc navštíví Maltu z tohoto důvodu kvůli tomu, že je angličtina na Maltě srozumitelnější a studium je levnější než ve Velké Británii.